Inglés B1.1

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua inglesa nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe comezar a adquirir as competencias do nivel B1 (usuario independiente, grao inicial do nivel intermedio), dentro dos seis niveis que se distinguen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

► Para realizar este curso cómpre ter un nivel A2 de inglesa.

► As probas de avaliación de os cursos en liña realizaranse de forma presencial.

 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben adxuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2022/23.

Os PDI e PAS da UDC deben adxuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe adxuntar o seu DNI

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 20/05/2024 ó 15/07/2024
Data de inscrición: Do 15/04/2024 ó 27/05/2024
Data de matrícula: Do 07/05/2024 ó 27/05/2024

Importes

Tarifa oficial: 195,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881 01 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Inglés B1.1

  Datos
Data: Do 20/05/2024 ó 15/07/2024
Horario: Luns, martes e xoves, 09:30 -11:30 h.
Lugar: En liña - plataforma Teams
Matrícula: 195,00 €