Bolsas Luis Fernández Somoza para mobilidade de profesorado F.E.E. da UDC

Inscrición

Solicitar inscrición

Información xeral

A CÁTEDRA "LUIS FERNÁNDEZ SOMOZA" PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DOS ESTUDOS DE ECONOMÍA E EMPRESA NA UDC

CONVOCA

BOLSAS PARA MOBILIDADE DE PROFESORADO DA FACULTADE DE ECONOMIA E EMPRESA

 

OBXECTIVO

Co obxecto de potenciar as relacións docentes-internacionais no ámbito da internacionalización a Cátedra L.F.S. ofrece, mediante a siguiente convocatoria, axudas económicas para financiar estancias breves na Widener University-Delaware ou outras universidades estranxeiras (máximo 4 días de docencia), de profesores da F.E.E. que impartan materias no programa en inglés da F.E.E. Este programa finánciase con cargo ao convenio que ten suscrito a UDC coa empresa Cartesón.

 

BASES E CRITERIOS

 • Requisitos
  • O profesor terá que participar no programa de docencia en inglés da F.E.E., impartindo docencia en inglés nalgunha das seguintes titulacións: Grao en Administración e Dirección de Empresas ou Grao en Economía  ou contar con invitación para a impartición de docencia nos programas oficiais na universidade estranxeira de destino (correción de erros do 21 de novembro de 2023). 
  • O profesor deberá ter vinculación ca UDC durante todo o curso académico 2023/2024 (Catedrático, Profesor Titular, Profesor Contratado Doutor ou Permanente Laboral, Profesor Axudante Doutor, ou Profesor Sustituto).
  • Os anteriores requisitos deberán cumpirse no momento de presentar a solicitude e manterse ata e durante o disfrute da axuda.
  • Ter un programa de docencia aceptado pola universidade de destino (asinado e cuñado polo responsable de RR.II ou asimilado en destino).
  • Esta axuda e incompatible con outras para o mismo fin e durante o mesmo periodo de tempo.

 

 • Características e condicións de disfrute
  • Impartir docencia nos programas oficiais de destino da Widener University-Delaware ou outras universidades estranxeiras
  • A docencia impartida deberá ser dun mínimo de 8 horas. 
  • Concederanse 4 bolsas de mobilidade.
  • A estancia realizarase en periodo lectivo e poderá disfrutarse ao longo do curso 2023/2024.
  • No prazo dun mes tras finalizar a estancia, o profesor deberá remitir por correo electrónico á Comisión Mixta da Cátedra L.F.S. (catedralfs@gmail.com) a seguinte documentación:
 1. Unha memoria acreditativa da labor realizada.
 2. Certificado de fin de estancia asinado e acuñado pola universidade de destino.
 3. Tarxetas de embarque orixinais, así como de calquera outro medio de transporte empleado (tren, autobús…)
  
 • Duración da estadia e dotación económica
  • A estadía do profesor: financiaránse ate un máximo de 4 días de docencia. O profesor  recibirá una retribución  fixa de 1.500 € para o desprazamento, estancia e docencia, repartida nun 80% á concesión e nun 20% ao entregar a documentación requirida á finalización da estadía.
  • Xustificación de gastos (desprazamentos e estancia)

 

 Máis información e modelos de anexos (ver as bases da convocatoria)   (pica aqui)

 • Anexo I. Academic Program  ANEXO I
 • Anexo II. Memoria fin de estancia  ANEXO II
 • Anexo III. Certificado fin de estancia  ANEXO III

Documentación a achegar

Información e documentación obligatoria a achegar no momento da solicitude

 • Indicar en "comentarios" se o profesor que solicita a bolsa está adscrito á docencia en inglés da F.E.E.
 • Programa visado pola Universidade estranxeira (modelo na publicación_ANEXO I)
 • Certificado bancario

Datas

Data de celebración: Do 06/10/2023 ó 31/08/2024
Data de inscrición: Do 06/10/2023 ó 31/07/2024

Web oficial

https://www.fundacion.udc.es/site.asp?id=61

Documentación anexa

Descargar documento

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881011171
Enderezo electrónico: belen.pazos@udc.es

Comparte esta información

Bolsas Luis Fernández Somoza para mobilidade de profesorado F.E.E. da UDC

  Documentación anexa
Descargar documento
  Datos
Data: Do 06/10/2023 ó 31/08/2024
Horario:
Lugar: A Coruña
Solicitar inscrición