Axudas para a investigación entre profesorado da F.E.E da UDC e Universidades Estranxeiras 2023-2024

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Información xeral

A CÁTEDRA "LUÍS FERNÁNDEZ SOMOZA" PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DOS ESTUDOS DE ECONOMÍA E EMPRESA NA UDC

CONVOCA

Axudas para publicacións científicas entre profesorado da F.E.E da UDC e Universidades Estranxeiras

 
Co obxectivo de potenciar a investigación no ámbito da internacionalización a Cátedra L.F.S. ofrece mediante a seguinte convocatoria axudas económicas para a publicación dos resultados dunha investigación entre profesores da Facultade de Economía e Empresa da UDC e profesores de universidades estranxeiras. Este programa finánciase con cargo ao convenio que ten subscrito a UDC á empresa Cartesón. 
 
 
Dotaranse un máximo de 10 axudas.
 
 • Requisitos:
  • O proxecto ten que ter dous coautores, sendo un deles profesor da F.E.E. da UDC e profesor dunha universidade estranxeira.
  • O equipo de investigación poderá contar con outros membros do equipo á parte dos dous coautores.
 
 • Características e condicións de disfrute
  • A publicación científica ten que realizarse no prazo dun ano dende a data de concesión.
  • Como resultado do proxecto terán que publicarse os resultados dunha investigación fundamentado nos avances do proxecto onde se mencionará o financiamento recibido por parte da Cátedra de Internacionalización Luís Fernández Somoza da UDC.  
  • As persoas seleccionadas comprométense a enviar o artigo de investigación axunta revista/libro indexada en revistas JCR non incluídas no “ANEXO I. Revistas de Editoriais de Acceso Aberto con Comportamentos non Estandar nas Categorías de JCR” do documento ANECA ““Análise Bibliométrico e Impacto das Editoriais Open_Access en España”. 
 
 • Dotación económica
  • As axudas para a realización da publicación científica serán de 1.000 euros.
  • Desembolsaranse un 50% no momento da concesión e o 50% restante á entrega do artigo científico e carta de aceptación da publicación ou ben do traballo publicado.

 

 • Avaliación das solicitudes
  • A comisión da Cátedra L.F.S. será a encargada de avaliar e conceder as solicitudes unha vez cumpridos os requisitos reflectidos por orde secuencial de chegada das solicitudes.
 • Formalización das solicitudes
  • A solicitude deberase presentar a través de inscrición na páxina de Web da Cátedra L.F.S. ou a través da seguinte ligazón: https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=1796
  • O prazo para presentar a solicitude comezará o 22 de setembro de 2023 e manterase aberto ata o 15 de decembro de 2023 ou durante a existencia de fondos, facéndose unha resolución o último día hábil de cada mes ata decembro de 2023 (Ampliado o prazo de inscrición ata o 31 de maio de 2024 para as 2 bolsas pendentes).

Documentación a achegar

 •  Memoria (incluirá un máximo de 5 follas):
  • Título da publicación científica.
  • Proposta científica (antecedentes, estado actual e xustificacion da proposta).
  • Obxectivos xerais e específicos.
  • Metodoloxía e plan de traballo.
  • Cronograma.
  • Impacto esperado dos resultados.
 • Xustificante da conta bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 15/10/2023 ó 15/10/2024
Data de inscrición: Do 22/09/2023 ó 31/05/2024

Web oficial

https://www.fundacion.udc.es/catedra-fernandez-somoza-udc/

Documentación anexa

Descargar documento

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881011171
Enderezo electrónico: belen.pazos@udc.es

Comparte esta información

Axudas para a investigación entre profesorado da F.E.E da UDC e Universidades Estranxeiras 2023-2024

  Documentación anexa
Descargar documento
  Datos
Data: Do 15/10/2023 ó 15/10/2024
Horario:
Lugar: A Coruña