Italian A2

Pre-registration

Inscription period closed.

Event description

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua italiana nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe comezar a adquirir as competencias do nivel A2 (usuario básico, grao elevado do nivel elemental), dentro dos seis niveis que se distinguen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

No final do curso, os/as estudantes serán capaces de comunicarse con bastante fluidez en situacións comúns da vida cotiá, utilizando expresións de uso frecuente para falar de si mesmos/as e da súa contorna; poderán describir, oralmente e por escrito, acontecimentos, gustos e preferencias, ben como xustificar brevemente opinións e explicar plans.

► Para realizar este curso é necesario ter un nivel A1 de italiano.

Documents to be submitted

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2022/23.

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Dates

Date of event: From 5/22/2023 to 6/29/2023
Date of inscription: From 4/10/2023 to 5/1/2023

Amounts

Official price: 195,00

Help and information

Contact phone: 881 01 4751 / 4752
Email: centrodelinguas@udc.es

Share this information

Italian A2

  Information
Date: From 5/22/2023 to 6/29/2023
Schedule: De luns a xoves de 11:00 a 13:00 h.
Location: A Coruña
Registration: 195,00 €