Francés B1.2

Pre-registration

Inscription period closed.

Registration

Registration period closed.

Event description

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua francesa nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe consolidar as competencias do nivel B1 (usuario independente, grao elevado do nivel intermedio), de acordo cos seis niveis que se recoñecen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

No final do curso, o estudantado saberá desenvolverse con fluidez na maior parte das situacións que poden xurdir na vida cotiá (persoal, académica e laboral), durante unha viaxe ou nunha estadía país de lingua francesa

  •  O curso está concibido para alumnado que teña realizado polo menos 240 horas do idioma ou que teña superado o nivel B1.1.

 

Documents to be submitted

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2022/23.

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Credits

Credits: 6

Dates

Date of event: From 1/31/2023 to 5/2/2023
Date of inscription: From 1/1/2023 to 1/20/2023
Date of registration: From 1/17/2023 to 1/24/2023
Date of next registration period: From 2/17/2023 to 2/24/2023

Amounts

Official price: 195,00
Official price (in several installments): 97,50

Help and information

Contact phone: 881 01 4751 / 4752
Email: centrodelinguas@udc.es

Share this information

Francés B1.2

  Information
Date: From 1/31/2023 to 5/2/2023
Schedule: Martes e xoves, 18:30 - 20:30 h.
Location: En liña
Registration: 195,00 €