Proba de dominio de Alemán nivel A2

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Trátase dunha proba de nivel A2 de Alemán na que se avaliarán as catro destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, producción oral e e producción escrita, de acordo coas competencias do Marco Europeo.

Datas

Data de celebración: Do 20/12/2022 ó 20/12/2022
Data de inscrición: Do 15/10/2022 ó 09/12/2022
Data de matrícula: Do 15/10/2022 ó 09/12/2022

Importes

Tarifa Membros da UDC: 40,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881 01 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrolinguas@udc.es

Comparte esta información

Proba de dominio de Alemán nivel A2

  Datos
Data: Do 20/12/2022 ó 20/12/2022
Horario: Parte escrita de 16:00 a 18:00 horas, parte oral a partir das 18:00 horas
Lugar: A Coruña