Lingua de signos española nivel A1.1

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso de LSE de 60 horas supón un primeiro achegamento á lingua e á cultura da comunidade xorda. Ademais de proporcionar algúns coñecementos básicos da LSE, incidirase no contexto social e cultural das persoas xordas. Durante o curso traballaranse as tres destrezas principais da lingua: a expresión, a interacción e a comprensión signadas. O curso é moi práctico, polo que convén a participación activa do alumnado.
Este curso dará acceso ao nivel A1.2, que se impartirá no segundo cuadrimestre e co cal se certificará un nivel A1 de LSE

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben achegar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2021/22.

Os PDI e PAS da UDC deben achegar fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 20/09/2022 ó 20/12/2022
Data de inscrición: Do 22/08/2022 ó 15/09/2022
Data de matrícula: Do 09/09/2022 ó 20/09/2022
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 10/10/2022 ó 20/10/2022

Importes

Tarifa oficial: 195,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 97,50

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881 01 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.gal

Comparte esta información

Lingua de signos española nivel A1.1

  Datos
Data: Do 20/09/2022 ó 20/12/2022
Horario: Martes e xoves, 16:00 - 18:30 h.
Lugar: Coruña
Matrícula: 195,00 €