Inglés C2.1

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua inglesa nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe comezar a adquirir as competencias do nivel C2 (usuario competente, grao elevado do nivel avanzado), dentro dos seis niveis que se distinguen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

► Para realizar este curso es necesario ter un nivel C1 inglés.

 

 

 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a matrícula universitaria do curso 2022/23

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 20/09/2022 ó 20/12/2022
Data de inscrición: Do 22/08/2022 ó 14/09/2022
Data de matrícula: Do 09/09/2022 ó 15/09/2022
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 10/10/2022 ó 20/10/2022

Importes

Tarifa oficial: 195,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 97,50

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881 01 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Inglés C2.1

  Datos
Data: Do 20/09/2022 ó 20/12/2022
Horario: Martes e xoves, 18:00 - 20:00 h.
Lugar: A Coruña
Matrícula: 195,00 €