French B1.1

Pre-registration

Inscription period closed.

Registration

Registration period closed.

Event description

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua francesa nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe comezar a adquirir as competencias do nivel B1 (usuario independiente, grao inicial do nivel intermedio), dentro dos seis niveis que se distinguen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

► Para realizar este curso cómpre ter un nivel A2 de francés..

As probas de avaliación realizaranse de forma presencial.

Documents to be submitted

Os estudantes da UDC deben adxuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2021/22.

Os PDI e PAS da UDC deben adxuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe adxuntar o seu DNI

Non se admite domiciliación bancaria.

Credits

Credits: 6

Dates

Date of event: From 9/20/2022 to 12/20/2022
Date of inscription: From 8/22/2022 to 9/14/2022
Date of registration: From 9/9/2022 to 9/15/2022
Date of next registration period: From 10/10/2022 to 10/20/2022

Amounts

Official price: 195,00
Official price (in several installments): 97,50

Help and information

Contact phone: 881 01 4751 / 4752
Email: centrolinguas@udc.es

Share this information

French B1.1

  Information
Date: From 9/20/2022 to 12/20/2022
Schedule: Martes e xoves, 18:00 - 20:00 h.
Location:
Registration: 195,00 €