Italiano: Prepara o teu Erasmus!

Inscripción

Solicitar inscripción

Matrícula

Formalizar matrícula 45,00  €

Información xeral

O curso “Prepara o teu Erasmus” está dirixido aos/ás estudantes que solicitaron unha bolsa de Mobilidade Internacional para participaren no Programa Erasmus + en Italia.
Trátase dun curso eminentemente práctico que xira en volta dos seguintes eixos temáticos:

  • Viaxe a Italia e por Italia: documentación, consulta de horarios e prezos de medios de transporte, adquisición de cartóns e de bonos...
  • Vivenda: escribir e responder a anuncios, solicitar información sobre alugueres, buscar vivenda en portais inmobiliarios etc.
  • Universidade: organización dos plans de estudo, dinámica das aulas, tipoloxía de exames e de puntuacións...
  • Sanidade: resposta a emerxencias sanitarias, páxinas web de referencia etc.
  • Turismo e a gastronomía: información sobre lugares de interese turístico, pratos e bebidas típicos...

No final do curso, os/as alumnos/as estarán preparados/as para enfrontar diversas situacións ligadas á súa estadía en Italia.
►Para realizar este curso é necesario ter un nivel A1 de italiano.


Il corso “Prepara il tuo Erasmus” è rivolto agli studenti che hanno fatto domanda per la borsa di studi per partecipare al programma Erasmus +.
Si tratta di un corso prevalentemente pratico, organizzato intorno ai seguenti argomenti tematici:

  • Viaggio in Italia e per l’Italia: documenti, orari e prezzi dei mezzi di trasporto, acquisto di tessere e buoni.
  • Universitá: organizzazione del piano di studi, dinamica delle lezioni, tipologie di esami e valutazioni.
  • Salute: cosa farei n caso di emergenza sanitaria, pagine web di riferimento, ecc.
  • Turismo e gastronomia: Informazioni riguardo ai luoghi di interesse turistico, piatti e bevande tipici, ecc.

Alla fine del corso gli alunni saranno pronti ad affrontare le diverse situazioni legate al loro viaggio in Italia.


► Per realizzare questo corso è necessrio avere un livello A1 di italiano.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 02/08/2021 ó 12/08/2021
Data de inscripción: Do 03/05/2021 ó 25/07/2021
Data de matrícula: Do 03/05/2021 ó 25/07/2021

Importes

Tarifa oficial: 45,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano: Prepara o teu Erasmus!

  Datos
Data: Do 02/08/2021 ó 12/08/2021
Horario: Martes e xoves de 09:30 a 12:00
Lugar:
Matrícula: 45,00 €
Solicitar inscripción