Italiano A2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Formalizar matrícula 180,00  € Formalizar matrícula a prazos 60,00  €

Información xeral

Este curso, de acordo co Marco común europeo de referencia para as linguas, é para persoas que cursaron o nivel de italiano A1 e que pretenden alcanzar en pouco tempo un nivel próximo ao de usuario independente. No final do curso, o alumnado será capaz de comunicarse con fluidez en situacións da vida cotiá e de utilizar frases e expresións de uso frecuente para falar de si mesmo/a, dos seus intereses e da súa contorna en tempos verbais diversos do presente.Questo corso, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), è per gli alunni che hanno ottenuto il livello di italiano A1 e che vogliono in poco tempo raggiungere il livello più vicino a quello del usuario indipendente. Alla fine del corso gli alunni saranno capaci di spiegarsi con spigliatezza in situazioni della vita quotidiana, di utilizzare frasi e espressioni frequenti nella lingua parlata per parlare di se stessi, dei loro interessi anche con tempi verbali diversi da quello del presente.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Data de inscripción: Do 01/01/2021 ó 17/01/2021
Data de matrícula: Do 22/01/2021 ó 31/01/2021
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/03/2021 ó 05/03/2021

Importes

Tarifa oficial: 180,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 5752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano A2

  Datos
Data: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Horario: Luns e mércores, 16:00 - 18:30
Lugar: A Coruña
Matrícula: 180,00 €