Sede Electrónica. Perfil do contratante

Perfil do contratante

A través desta sección, a FUAC pretende avanzar nos principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación nos procedementos xerais de contratación para a adquisición de bens, servizos e realización de obras.


 Instruccións de contrataciónEquipamento informático - proxecto “APLICACIÓN DE ALTA TECNOLOXÍA EN CENTROS DE REFERENCIA PARA A ATENCIÓN Á PERSOAS CON DISCAPACIDADE (ENC01323)
07/06/2024 - 17/06/2024

 Prego   

CONVOCATORIA CURSOS MOOC
23/02/2024 - 04/03/2024

 Resolución

Servizo para o desenvolvemento das tarefas e accións do programa de divulgación e formación “Coawa, La Comunidad del Agua
14/02/2024 - 29/02/2024

 Resolución

Relación de contratacións menores e especiais - 2º semestre 2023
08/02/2024 - 08/02/2024

 Resolución

Elaboración da información de campo, información urbanística, recollida de datos cartográficos, análise e estudo morfolóxico dos núcleos e parroquia de San Miguel de Osmo.
17/10/2023 - 20/10/2023

 Resolución

Elaboración das distintas cartografías e traballo gráfico en base SIX, para a análise, diagnose e actuacións de desenvolvemento do “Plan de dinamización da aldea modelo de Osmo”.
17/10/2023 - 20/10/2023

 Resolución

Relación de contratacións menores e especiais - 1º semestre 2023
12/07/2023 - 12/07/2023

 Resolución

CONVOCATORIA CURSOS MOOC
30/01/2023 - 07/03/2023

 Resolución

Relación de contratacións menores e especiais - 2º semestre 2022
30/01/2023 - 30/01/2023

 Resolución