Sede Electrónica. Perfil do contratante

Perfil do contratante

A través desta sección, a FUAC pretende avanzar nos principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación nos procedementos xerais de contratación para a adquisición de bens, servizos e realización de obras.


 Instruccións de contrataciónCONVOCATORIA CURSOS MOOC
30/01/2023 - 07/03/2023

 Resolución

Relación de contratacións menores e especiais - 2º semestre 2022
30/01/2023 - 30/01/2023

 Resolución

Relación de contratacións menores e especiais - 1º semestre 2022
12/07/2022 - 12/07/2022

 Resolución

Servizo técnico para a elaboración do plan director e constitución da estrutura de gobernanza da cidade das TIC
04/07/2022 - 19/07/2022

 Resolución

Subministro e servizos de mantemento de máquina copiadora e escáner polo sistema de arrendamento
03/05/2022 - 09/05/2022

 Resolución

Relación de contratacións menores e especiais - 2º semestre 2021
26/01/2022 - 26/01/2022

 Resolución

Realización de mesas debate do Plan da Cultura Marítima (PCUMA)
22/11/2021 - 29/11/2021

 Resolución

Servizo de apoio do Plan da Cultura Marítima (PCUMA)
24/09/2021 - 30/09/2021

 Resolución

Relación de contratacións menores e especiais - 1º semestre 2021
26/07/2021 - 26/07/2021

 Resolución