Prácticas en empresas

Administración

Perfil solicitado

Titulados en Grao superior en Administración e Finanzas

Descripción de la oferta

Centro de traballo na Coruña

Prazo límite de inscrición: 17/05/2022

Área/Departamento

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCIÓN

Duración

3 meses con posibilidade de prórroga

Horario

xornada de 8 horas diarias de luns a venres

Ayuda económica

640,00 €

Funciones a realizar

Colaboración no control e arquivo da parte de documentación, elaboración de documentos e actualización da base de datos de documentos, ...

Localizador

2022PRFP089

Inscripción e contacto
Comparte esta información