Italiano conversa niveis B1- B2

Inscripción

Solicitar inscripción

Matrícula

Público en xeral 30,00  € Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL 26,00  €

Información xeral

Este curso está deseñado para as persoas que xa dispoñen de coñecementos previos de italiano e que queren practicar a oralidade. A conversa centrarase en dous aspectos importantes da cultura italiana: os medios de comunicación e os bens culturais do país.
O material do curso será fornecido pola pola profesora e traballarase a través de videochamadas en liña e de tarefas en Moodle.
 


Questo corso di italiano è disegnato per le persone che hanno già delle nozioni di italiano e che vogliono esercitarsi con l’espressione orale. La conversazione riguarderà due aspetti importanti della cultura italiana: i mezzi di comunicazione e i beni culturali del paese.

Il materiale del corso sarà inviato dalla professoressa e il corso si svolgerà con videochiamate online e compiti su Moodle.

Documentación a achegar

 Descontos:

    15% de desconto para: (xa incluído no prezo).

  • Antigos/as alumnos/as do Centro de Linguas.
  • Comunidade UDC (estudantado, PDI e PAS).
  • Comunidade FUAC (persoal e bolseiros/as).
  • Alumnado da Universidade Senior.

Debe achegar un xustificante da súa pertenza a estas categorías.

O público xeral debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 03/08/2020 ó 12/08/2020
Data de inscripción: Do 25/05/2020 ó 24/07/2020
Data de matrícula: Do 25/05/2020 ó 24/07/2020

Importes

Tarifa Público en xeral: 30,00
Tarifa Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL: 26,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981-167000 Ext. 4751/4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano conversa niveis B1- B2

  Datos
Data: Do 03/08/2020 ó 12/08/2020
Horario: Luns, martes e mércores, 10:30 a 12:30
Lugar:
Solicitar inscripción