Alemán empresarial

Inscripción

Solicitar inscripción

Matrícula

Formalizar matrícula 45,00  €

Información xeral

Neste obradoiro o alumnado terá unha primeira toma de contacto coa lingua alemá dentro do mundo laboral. Adquirirá ferramentas con que comunicarse de forma básica tanto por escrito coma oralmente no seu entorno laboral. O curso adaptarase ás necesidades específicas do/da traballador/traballadora ou  empresa.

 In diesem Workshop haben die Studierenden einen ersten Kontakt mit der deutschen Sprache in der Arbeitswelt. Sie werden Instrumente erwerben, mit denen sie in ihrem Arbeitsumfeld sowohl schriftlich als auch mündlich auf einfache Weise kommunizieren können. Der Kurs wird an die spezifischen Bedürfnisse des Arbeitnehmers oder des Unternehmens angepasst.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben adxuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21.

Os PDI e PAS da UDC deben adxuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe adxuntar o seu DNI

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 02/08/2021 ó 13/08/2021
Data de inscripción: Do 03/05/2021 ó 25/07/2021
Data de matrícula: Do 03/05/2021 ó 25/07/2021

Importes

Tarifa oficial: 45,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981-167000 Ext. 4751/4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Alemán empresarial

  Datos
Data: Do 02/08/2021 ó 13/08/2021
Horario: De luns a venres de 13:00 a 14:30 h.
Lugar:
Matrícula: 45,00 €
Solicitar inscripción