Español para preparación do DELE A2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Curso en modalidade non presencial (en liña) para obter o Diploma de español DELE A2, título oficial acreditativo do grao de competencia e dominio do idioma español que outorga o Instituto Cervantes, dirixido a persoas que aspiren a superar o exame e obter a certificación DELE A2 para a obtención da nacionalidade española por residencia. Neste curso o alumnado familiarizarase coa estrutura das probas (comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción escritas e expresión e interacción orais) que compoñen o exame, para o que se lle proporcionarán técnicas e estratexias para superar cada unha das partes da proba. Durante o curso realizaranse actividades de práctica que permitirán revisar e afondar nos contidos gramaticais, léxicos e funcionais do nivel A2, acompañadas doutras tarefas contextualizadas e recursos para levalas a cabo, e dotarase aos estudantes das habilidades e estratexias necesarias para superar as catro probas. Así mesmo, proporcionaranse consellos útiles para o exame, indicacións para a realización das tarefas das probas e modelos de probas de exames que reproducen fielmente os exames oficiais.

DURACIÓN: 30 horas

Documentación a achegar

Debe achegar o seu documento de identificación persoal

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 08/03/2021 ó 05/07/2021
Data de inscripción: Do 02/02/2021 ó 28/02/2021
Data de matrícula: Do 02/02/2021 ó 28/02/2021

Importes

Tarifa oficial: 160,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981-167000 Ext. 4751/4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Español para preparación do DELE A2

  Datos
Data: Do 08/03/2021 ó 05/07/2021
Horario: Luns de 19.00 a 21.00 horas
Lugar: CORUÑA
Matrícula: 160,00 €