Italiano para a xestión de moda

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Formalizar matrícula 80,00  € Formalizar matrícula a prazos 40,00  €

Información xeral

A palabra “moda” en Italia non se refire só ao vestiario: a beleza, a elegancia e o estilo son parte da nosa cultura. Pero á súa vez, pode considerarse como unha das empresas máis rendibles do noso país: o “ made in Italy” segue sendo unha garantía de calidade para clientes de todo o mundo. Cal é o secreto do éxito da moda italiana? No curso de “Italiano para xestión de moda” tentaremos contestar a esta pregunta, desenvolvendo algúns dos temas imprescindibles deste sector: dar unha formación básica para poder comunicar de maneira adecuada; promover o uso do léxico e da terminoloxía específicos do mundo da moda, facendo fincapé no uso de xenismos e tratar temas culturais relacionados con este sector.


Quando in Italia pronunciamo la parola “moda”, non ci riferiamo solo all’abbigliamento: la bellezza, l’eleganza e lo stile sono parte della nostra cultura a tutto tondo. Allo stesso tempo, può considerarsi come una delle fonti di guadagno più cospicue del nostro paese: il “made in Italy” continua ad essere una garanzia di qualità per clienti di tutto il mondo. Qual è il segreto del successo della moda italiana? In questo “Corso di italiano per la moda” cercheremo di rispondere a questa domanda, sviluppando alcuni dei temi imprescindibili che riguardano il suddetto settore: offrire una formazione basica per poter comunicare in modo appropriato; incentivare la conoscenza e l’uso del lessico e della terminologia specifici del mondo della moda, soffermandosi soprattutto sull’impiego di barbarisimi e trattare temi culturali relativi al settore della moda.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 10/02/2021 ó 05/05/2021
Data de inscripción: Do 01/01/2021 ó 21/01/2021
Data de matrícula: Do 20/01/2021 ó 31/01/2021
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/03/2021 ó 05/03/2021

Importes

Tarifa oficial: 80,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 40,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981-167000 Ext. 3626
Enderezo electrónico: c.mandic@udc.es

Comparte esta información

Italiano para a xestión de moda

  Datos
Data: Do 10/02/2021 ó 05/05/2021
Horario: Mércores, 18:30 a 21:00
Lugar: Ferrol
Matrícula: 80,00 €