Francés B1.1

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Formalizar matrícula 180,00  € Formalizar matrícula a prazos 60,00  €

Información xeral

Este curso está dirixido a un alumnado que ten coñecementos de francés de nivel A2.2 e  precisa conseguir o nivel de usuario independente de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).
Ao remate do curso, o alumnado será quen de comprender os puntos principais de textos orais ou escritos de certa extensión coma reportaxes, entrevistas, cancións, etc. Ademais podrá expresarse con mais seguridade, detallar o seu pensamento, os seus desexos, as súas experiencias, interactuar de xeito adecuado en situacións imprevistas da vida cotiá.
Durante o curso, a profesora (Correctora oficial dos diplomas DELF/DALF) propoñerá exercicios de tipo DELF B1 para que os alumnos se familiaricen cás certificacións da EOI e da Alianza Francesa.
 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Data de inscripción: Do 01/01/2021 ó 17/01/2021
Data de matrícula: Do 20/01/2021 ó 31/01/2021
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/03/2021 ó 05/03/2021

Importes

Tarifa oficial: 180,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981167000 Ext. 3626
Enderezo electrónico: c.mandic@udc.es

Comparte esta información

Francés B1.1

  Datos
Data: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Horario: Luns e mércores, 16:00 - 18:30 horas
Lugar: Ferrol
Matrícula: 180,00 €