Portugués B1

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Formalizar matrícula 240,00  € Formalizar matrícula a prazos 80,00  €

Información xeral

Este curso está destinado a todas as persoas con coñecementos previos de portugués (usuario básico) que pretenden seguir o estudo do idioma.
Ao rematar o curso, o alumnado será quen de comprender os puntos principais de textos claros e en lingua estándar, xa sexa en situacións de traballo, de estudo ou de ocio; saberá desenvolverse na maior parte das situacións que poidan xurdir durante unha viaxe por zonas onde se utiliza a lingua; ao ser quen de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas familiares ou nos que ten un interese persoal e cando se poden describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como xustificar brevemente opinións ou explicar plans.


Este curso destina-se a pessoas com conhecimentos prévios de português. Ao terminar o curso, o/a aluno/a será capaz de entender os pontos principais sobre assuntos do dia a dia como trabalho, escola e lazer e poderá lidar com situações quotidianas no país onde a língua é falada. Será ainda capaz de produzir textos simples sobre áreas familiares e de interesse, descrever experiências, eventos, sonhos, desejos e ambições.
Além disso pode ainda opinar sobre planos e participar com naturalidade em conversas e discussões.

.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 9

Datas

Data de celebración: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Data de inscripción: Do 01/01/2021 ó 17/01/2021
Data de matrícula: Do 20/01/2021 ó 31/01/2021

Importes

Tarifa oficial: 240,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 80,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 5752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Portugués B1

  Datos
Data: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Horario: Luns e martes 16:00 - 18:30 h. (presenciais). Mércores, 16:00 - 18:30 h (online)
Lugar: A Coruña
Matrícula: 240,00 €