Italiano C1.1

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Pendente de apertura o prazo de matrícula

Información xeral

Este curso está dirixido al alumnado que ya tiene un nivel  B2.2 de italiano. Ao finalizar el curso, os/as estudiantes poderán comprender as estructuras gramaticais e léxicas necesarias para usar a lingua con destreza en situacións pouco previsibles; conseguirán entender textos orais e escritos con cierta complexidade e defender puntos de vista sobre cuestións xerais, indicando os  pros e os  contras das distintas opcións.


Questo corso è diretto agli alunni che hanno già un livello di italiano B2.2. Alla fine del corso Gli/le studenti/esse cominceranno a capire le strutture grammaticali e lessicali necessarie per usare la lingua con bravura in situazioni poco previsibili; riusciranno a capire testi scritti e orali complessi e a difendere i loro punti di vista su questioni generali, indicando i pro e i contro delle distinte opzioni.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Data de inscripción: Do 01/01/2021 ó 17/01/2021
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/03/2021 ó 05/03/2021

Importes

Tarifa oficial: 180,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano C1.1

  Datos
Data: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Horario: Os luns e mércores, 11:00 - 13:30 h.
Lugar: A Coruña
Matrícula: 180,00 €