Italiano B1.1

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Pendente de apertura o prazo de matrícula

Información xeral

Este curso está dirixido ao alumnado que xa ten un nivel A2. Os/as estudiantes acabarán de comprender os puntos principais de conversacions de cierta extensión, contos breves, boletins informativos de radio y de televisión etc.; aprenderán a narrar historias, a contar experiencias con detalles relevantes y a describir estados de ánimo; y, además, podrán expresar soños, desexos, opinións ye proxectos.


Questo corso è diretto agli alunni che hanno già un livello di italiano A2. Gli/le studenti/esse finiranno di capire i punti principali delle conversazioni di una certa lunghezza, racconti brevi, notiziari radiofonici o televisivi ecc.; impareranno a raccontare storie, raccontare esperienze con dettagli rilevanti e a descrivere stati d’animo, e inoltre potranno esprimere sogni, desideri, opinioni e progetti.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 4,5

Datas

Data de celebración: Do 09/02/2021 ó 06/05/2021
Data de inscripción: Do 01/01/2021 ó 17/01/2021
Data de matrícula: Do 22/01/2021 ó 
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/03/2021 ó 05/03/2021

Importes

Tarifa oficial: 150,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 50,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 5752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano B1.1

  Datos
Data: Do 09/02/2021 ó 06/05/2021
Horario: Martes e xoves, 11:00 - 13:00 h / Martes presencial y xoves en liña
Lugar: A Coruña
Matrícula: 150,00 €