PRESENTACIÓNA Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desenvolvemento Sustentable crease en febreiro de 2019 e regula a colaboración entre a Universidade da Coruña e Corporación Hijos de Rivera co fin de fomentar o intercambio de experiencias no campo da docencia, a investigación e a cultura en xeral. A iniciativa responde o compromiso coa nosa contorna e a forte vinculación da compañia coa agricultura, orixe do 100% das materias primas dos seus produtos.

A cátedra adscribirase á Facultade de Economía e Empresa da UDC e o Campus de Sustentabilidade, para o adecuado desenvolvemento dos seus fins.

O obxectivo principal da Cátedra é explotar modelos innovadores e disruptivos que garanten o equilibrio entre a competitividade económica, o respeto ao medio ambiente e o avance social. A idea é facilitar á comunidade universitaria, e a sociedade, unha visión analítica sobre a importancia estratéxica de acadar un desenvolvemento socioeconómico compatible co medio ambiente.

Todo iso levarase a cabo a través de actividades de investigación, encontros entre diferentes actores interesados, seminarios sobre experiencias e modelos de transformación socioeconómica, así como propostas de formación e divulgación relacionadas co desenvolvemento sostible.

 

ACTUALIDADE

A Cátedra Hijos de Rivera- UDC de Desenvolvemento Sostible demostra a viabilidade do cultivo de alimentos en plantacións intensivas de eucalipto

A Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desenvolvemento Sustentable leva catro anos traballando coa Fundación Galicia Sustentable no Concello da Laracha sobre modelos baseados nos principios da agricultura sintrópica para a rexeneración de solos. A súa investigación demostra que se pode recuperar a vida no solo e a produtividade agroalimentaria de plantacións intensivas de eucalipto en monocultivo a través de técnicas de agricultura rexenerativa.

Ler máis

INSCRICIÓN

A Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desenvolvemento Sostible convoca a primeira edición do premio á mellor Tese Doutoral en Desenvolvemento Sostible.

Poderán optar ao premio de 5.000 euros todas/os aquelas/es doutoras/es, de calquer nacionalidade que defendesen a súa tese doutoral na UDC con posterioridade ao 30 de outubro de 2020 e con anterioridade ao peche da segunda convocatoria da segunda edición, obtendo a máxima calificación (Sobresaliente cum laude).

O prazo de presentación finalizará o 30 de outubro de 2022 ás 24:00 h.

->Solicitude Inscrición

->Bases da convocatoria


 

Próximos eventos:

  • Non existen eventos

Últimos eventos:

  • 24/04/2023: Conferencia "Estrategia empresarial y Objetivos de Desarrollo Sostenible: del alineamiento a la certificación" impartida polos Dres. Antonio Montaño Valle e Francisco José Martínez López
  • 02/12/2022: Presentación do proxecto “Bosque de ribeira do río Barcés, un proxecto de futuro” (2ª fase)
  • 03/10/2022: Convocatoria da segunda edición do premio á mellor Tese Doutoral en Desenvolvemento Sostible
  • 12/11/2021: Inicio curso sobre a Economía Circular no marco da axenda mundial 2030 e no cumprimento do obxectivo do desenvolvemento sustentable número 12 (4ª edición)
  • 03/05/2021: Patrocinio do “Sustentabilidade na era do Big Data (3ª edición)”
DOCUMENTACIÓNConferencia inaugural do curso 2020-2021 da Facultade de Economía e Empresa: DESCARGAR
Curso de "Sostenibilidade na era do Big Data (2ª edición)"_Febreiro 2020: DESCARGAR
Curso sobre la Economía Circular en el marco de la agenda mundial 2030 y el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 12 (3ª edición): DESCARGAR
Curso sobre a Economía Circular no marco da axenda mundial 2030 e no cumprimento do obxectivo do desenvolvemento sustentable número 12 (2ª edición): DESCARGAR
Programa curso sobre a Economía Circular no marco da axenda mundial 2030 e no cumprimento do obxectivo do desenvolvemento sustentable número 12 (2ª edición): DESCARGAR
Programa curso sobre la Economía Circular en el marco de la agenda mundial 2030 y el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 12 (3ª edición): DESCARGAR
Cartel primeira edición premio Cátedra Hijos de Rivera UDC mellor Tese Doutoral en Desenvolvemento Sostible_2020: DESCARGAR
Bases convocatoria da primeira edición premio Cátedra Hijos de Rivera UDC mellor Tese Doutoral en Desenvolvemento Sostible_2020: DESCARGAR
Bases convocatoria da segunda edición do premio Cátedra Hijos de Rivera UDC á mellor Tese Doutoral en Desenvolvemento Sostible_2022: DESCARGAR
Proxecto ASAMEC: DESCARGAR
Centros de traballo para explotacións agropecuarias: Programas de necesidades e modelos arquitectónicos: DESCARGAR
Estudo do bosque de Ribeira: DESCARGAR
Resultados do proxecto Agricultura Sintrópica Aplicada a Modelos de Economía Circular-ASAMEC: DESCARGAR
Proxecto “Soluciones Sostenibles para Caminos de Trabajo en Fincas y Montes”: DESCARGAR
Bosque de ribeira no río Barcés, un proxecto de futuro Fase II: DESCARGAR
Resumo do proxecto "Estudio de valorización del bagazo para la producción de ácidos graso volatiles (AGV) Fase II": DESCARGAR
Informe final do Proxecto "Agricultura Regenerativa y Modelos de Circulares de Gestión": DESCARGARENTIDADES COLABORADORAS 

CONTACTA CON NÓS

Director  Cátedra: Angel S. Fernández Castro
e-mail: catedra.hijosderivera@udc.gal
Facultade de Economía e Empresa - UDC
Campus  de Elviña s/n
15071 A Coruña