PRESENTACIÓNCátedra NTT DATA en Diversidade e Tecnoloxía ten os seguintes obxectivos estratéxicos
 • Colaboración na docencia da Facultade de Informática, con especial atención á diversidade, tanto entre o estudantado coma no conxunto da sociedade. 
 • Promoción de actuacións que estimulen o talento e a conciencia ética de todo o estudantado, desenvolvendo ferramentas que faciliten a igualdade de oportunidades e o propósito social da profesión dixital.
 • Favorecer actividades que permitan crear espazos de debate e difusión da actividade docente e investigadora do ámbito da Facultade de Informática.

 

 

NOTICIAS

A Cátedra NTT Data patrocina o I Foro Cátedra NTTT DATA Diversidade e Tecnoloxía

O I Foro Cátedra NTT DATA Diversidade e Tecnoloxía terá lugar mañá xoves, 13 de xuño de 2024 a partir das 9:30h en Reitorado da Universidade da Coruña.

 

Ler máis

A Facultade de Informática da UDC anunciará o 25 de abril cal é o mellor TFG aplicado 2023/24

A Cátedra NTT Data participará na Feira de Prácticas e de Emprego (FePEfic 2024), que organiza a Facultade de Informática da UDC, os días 23,24 e 25 de abril. Un evento destinado ao alumnado que o próximo curso académico realizarán prácticas curriculares en empresas como vía para iniciar o seu camiño profesional nun mercado altamente dinámico e demandante de perfís cualificados.

Ler máis

A cátedra NTT Data concede a bolsa dos TFGs solidarios para o curso 2023-24

A Cátedra NTT Data, na cuarta edición da convocatoria de bolsas para a realización do Traballo de Fin de Grao en colaboración con ONGs, concede a bolsa para o traballo “Desafíos éticos e técnicos na loita contra a discriminación algorítmica e ou nesgo sistémico”, en colaboración con Ecos do Sur.

Ler máis

ACTIVIDADES

Presentamos unha colaboración con tres entidades sen ánimo de lucro na forma de catro propostas para TFGs para o curso 2023/2024, que serán dirixidos por profesorado da FIC:


 • Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica (AGAELA)
  • "Plataforma software de seguimento das condicións de saúde das persoas con ELA". Dirixido por Fernando Bellas Permuy.
  • "Aplicación web para a xestión do banco de productos da asociación AGALEA". Dirixido por Guillermo De Bernardo Roca e Tirso Varela Rodeiro.
 • Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
  • "Aplicación web para a busca e xestión de vivenda accesible" . Dirixido por Ana Belén Cerdeira Pena e Guillermo De Bernardo Roca. 
 • Ecos do Sur: 
  • "Combatendo a discriminación e delitos de odio coa palabra: un chatbot asistencial". Dirixido por Laura Milagros Castro Souto.

 

​Entre as catro persoas do estudantado asignadas a estes proxectos, a Cátedra NTT Data becará ás dúas con maior nota no seu expediente académico. Cada beca terá un importe de 3.200 euros. 

Resolución definitiva de beneficiarios bolsas TFGs 2023/2024_2.2.2024

 

Colaboración con entidades sen ánimo de lucro en forma de  propostas para TFGs para o curso 2023/2024, que será dirixida por profesorado da FIC (aberto prazo de solicitude):

 • Ecos do Sur: 
  • "Desafíos éticos e técnicos na loita contra a discriminación algorítmica e nos nesgo sistémico". Dirixido por Laura Morán Fernández e Verónica Bolón Canedo.

 

Entre a persoa do estudantado asignada a este proxecto, a Cátedra NTT Data becará a aquela con maior nota no seu expediente académico. A beca terá un importe de 3.200 euros. ​

Resolución definitiva de beneficiarios bolsas TFGs 2023/2024_3.4.2024

 

 

Programa UniQA_curso 2022/2023

UniQA é un seminario feminino para potenciar as habilidades directivas e a marca persoas das estudantes de máster e dos últimos cursos de graos en titulacións TIC da UDC. 

As xornadas estructuraronse en 4 sesións:
 • 15 de febreiro (por  Teams):  Identify. Contexto. Rumbos inconscientes.  Autocoñecemento.
 • 22 de febreiro (por  Teams):  Believe.  Autoconfianza e empoderamento. 
 • 2 de marzo (por  Teams): Come  On! Habilidades de comunicación e Storytelling. 
 • 8 de marzo (sede de  NTT DATA en A Coruña): Share. Mesa redonda: A muller como referente en consultoría.

Os seminarios do programa UniQA terán continuidade o vindeiro curso.


 

Próximos eventos:

 • Non existen eventos

Últimos eventos:

 • 08/04/2024: Publicación resolución definitiva da convocatoria de Bolsas de formación Cátedra NTT DATA en Diversidad y Tecnología a Trabajos de Fin de Grado solidarios_curso 2023/2024_4ª edición
 • 03/04/2024: Publicación resolución provisional da convocatoria de Bolsas de formación Cátedra NTT DATA en Diversidad y Tecnología a Trabajos de Fin de Grado solidarios_curso 2023/2024_4ª edición
 • 02/02/2024: Publicación resolución provisional da convocatoria de Bolsas de formación Cátedra NTT DATA en Diversidad y Tecnología a Trabajos de Fin de Grado solidarios_curso 2023/2024_3ª edición
 • 27/11/2023: Apertura del plazo de solicitud para las Bolsas de formación Cátedra NTT DATA en Diversidad y Tecnología a Trabajos de Fin de Grado solidarios_curso 2023/2024_3ª edición
 • 31/03/2023: Fin do prazo de solicitude para as Bolsas de formación Cátedra NTT DATA en Diversidade e Tecnoloxía a Traballos de Fin de Grao solidarios_curso 2022/2023_2ª edición
DOCUMENTACIÓNConvenio Cátedra NTT DATA en Diversidade e Tecnoloxía_28.12.202: DESCARGAR
Bolsas de formación Cátedra NTT DATA en Diversidade e Tecnoloxía a Traballos de Fin de Grao solidarios_curso 2022/2023: DESCARGAR
Resolución TFGs solidarios_Bolsas de formación Cátedra NTT DATA curso 2022/2023: DESCARGAR
Bolsa de formación Cátedra NTT DATA en Diversidad y Tecnología a Trabajos de Fin de Grado solidarios_curso 2022/2023 (2ª edición): DESCARGAR
Resolución TFGs solidarios_Bolsas de formación Cátedra NTT DATA curso 2022/2023_2ª edición: DESCARGAR
Resolución provisional TFGs solidarios_Bolsas de formación Cátedra NTT DATA curso 2023/2024_3ª edición: DESCARGAR
Bolsa de formación Cátedra NTT DATA en Diversidad y Tecnología a Trabajos de Fin de Grado solidarios_curso 2023/2024 (3ª edición): DESCARGAR
Bolsa de formación Cátedra NTT DATA en Diversidad y Tecnología a Trabajos de Fin de Grado solidarios_curso 2023/2024 (4ª edición): DESCARGAR
Resolución provisional TFGs solidarios_Bolsas de formación Cátedra NTT DATA curso 2023/2024_4ª edición: DESCARGAR
Resolución definitiva TFGs solidarios_Bolsas de formación Cátedra NTT DATA curso 2023/2024_4ª edición: DESCARGAR

FINANCIAMENTOA Cátedra NTT DATA en diversidade e tecnoloxía conta cunta achega económica anual de 20.000 euros.

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

CONTACTA CON NÓS

Director da Cátedra NTT DATA
Luis Hervella Nieto
E-mail: catedra.nttdata@udc.gal
NTT DATA
Anxo Suárez Veiga
E-mail: acoruna@nttdata.com
Teléfono: 981910340