Prácticas en empresas

Grao en Enxeñaría de deseño industrial e desenvolvemento do produto, Grao en Tecnoloxias Industriais...

Perfil solicitado

As titulacións solicitadas son:

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Producto

Grao en Tecnoloxías Industriais

Grao en Enxeñaría Civil

Mestrado en Enxeñaria de Caminos Canales e Portos...

Descripción da oferta

Centro de traballo en Narón (A Coruña)

Prazo limite de inscrición ata o 19/05/2021

Área/Departamento

AREA TECNICA

Duración

5 MESES

Horario

XORNADA COMPLETA

Axuda económica

625,00 €

Funcións a desenvolver

Apoio na xefatura de proxectos realizando as seguintes tarefas: estudio de especificación técnica do cliente, elaboración de listado técnico de discrepancias, elaboración de documentación técnica, elaboración de documentación de control de producción.

Localizador

2021PRTI343

Inscripción e contacto
Comparte esta información