Inscripción

1
Inscríbete
Inscríbete de balde
2
Espera
Unha vez comprobados os teus datos, indicarémoste si son correctos
3
Matricúlate
Poderás matricularte abonando o importe indicado
III Premios Cátedra R en Ciberseguridade UVIGO-UDC
PREMIO TRABAJOS ACADÉMICOS CÁTEDRA R EN CIBERSEGURIDAD
TRABAJO PRESENTADO
INDICIOS DE CALIDAD DEL TRABAJO PRESENTADO

Lembre que, en calquera momento e a través do procedemento establecido, pode cancelar a recepción de calquera información / publicidade enviada pola FUAC.
Horario
Inverno (outubro a maio)
L-X: de 8:30 a 14:30 e de 15:30 a 17:30.
V: de 8:30 a 14:30

Verán (xuño-setembro):
L-V: de 8:00 a 15:00