Italiano A1 (grupo 1)

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Matrícula

Pendente de apertura o prazo de matrícula

Información xeral

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua italiana nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe adquirir as competencias do nivel A1 (usuario básico, grao inicial do nivel elemental), dentro dos seis niveis que se distinguen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

No final do curso, os/as estudantes serán capaces de participar en conversas sinxelas e comprender expresións básicas relacionadas coa súa contorna e coa vida cotiá. 

► Para realizar este curso non é necesario ter coñecementos previos de italiano. 

 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2021/22

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 20/09/2021 ó 20/12/2021
Data de inscripción: Do 23/08/2021 ó 21/09/2021
Data de matrícula: Do 07/09/2021 ó 21/09/2021
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 07/10/2021 ó 14/10/2021

Importes

Tarifa oficial: 195,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 97,50

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881 01 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano A1 (grupo 1)

  Datos
Data: Do 20/09/2021 ó 20/12/2021
Horario: Luns e mércores : 18:00 - 20:00 h
Lugar: A Coruña
Matrícula: 195,00 €