Italiano A1

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Formalizar matrícula 180,00  € Formalizar matrícula a prazos 60,00  €

Información xeral

Este curso quere ser, de acordo co Marco común europeo de referencia para as linguas, una aproximación a un nivel básico dos coñecementos teóricos e prácticos deste idioma. Así, farase fincapé nos contidos gramaticais y culturais de base e no léxico fundamental así como nas nocións xerais de cultura italiana.


L’obiettivo di questo corso è un’approssimazione ad un livello basico delle conoscenze teoriche e pratiche della lingua italiana, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il corso sará orientato allo studio dei contenuti grammaticali di base, al lessico fondamentale e alle nozioni generali di cultura italiana.
 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 10/02/2021 ó 11/05/2021
Data de inscripción: Do 01/01/2021 ó 17/01/2021
Data de matrícula: Do 20/01/2021 ó 31/01/2021
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/03/2021 ó 05/03/2021

Importes

Tarifa oficial: 180,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 3626
Enderezo electrónico: mcmandic@udc.es

Comparte esta información

Italiano A1

  Datos
Data: Do 10/02/2021 ó 11/05/2021
Horario: Martes e mércores, 16:00 - 18:30 h.
Lugar: A Coruña
Matrícula: 180,00 €