Francés A2.2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Formalizar matrícula 150,00  € Formalizar matrícula a prazos 50,00  €

Información xeral

Este curso está deseñado para persoas que teñen coñecementos elementais de francés que queren conseguir un nivel básico aprendendo de maneira dinámica e interactiva os contidos do nivel A2.2 de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Ao remate do curso, o alumnado será quen de comprender e producir textos breves e coherentes, orais ou escritos, sobre asuntos cotiás relativos á familia e intereses persoais. Dominará un repertorio básico de frases ou expresións de uso frecuente e será capaz de comunicarse de xeito sinxelo pero adecuado nas situaciones que requiren un intercambio de información simple e directo sobre asuntos correntes e da sua rutina: presentar(se), falar de si, comprar, descrición de aspectos da súa cultura, da súa contorna, dos seus hábitos, etc.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 4,5

Datas

Data de celebración: Do 09/02/2021 ó 06/05/2021
Data de inscripción: Do 01/01/2021 ó 17/01/2021
Data de matrícula: Do 20/01/2021 ó 31/12/2021
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/03/2021 ó 05/03/2021

Importes

Tarifa oficial: 150,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 50,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 3626
Enderezo electrónico: mcmandic@udc.es

Comparte esta información

Francés A2.2

  Datos
Data: Do 09/02/2021 ó 06/05/2021
Horario: Martes e xoves 12:00 - 14:00 h.
Lugar: A Coruña
Matrícula: 150,00 €