Alemán A1.2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Formalizar matrícula 180,00  € Formalizar matrícula a prazos 60,00  €

Información xeral

Este curso de 60 horas é o segundo dos dous cursos que compoñen o nivel A1. Está deseñado como continuación ao curso do nivel A1.1 ou para persoas con coñecementos moi básicos da lingua. Ao rematar o curso, os/as alumnos/alumnas serán capaces de participar nunha conversa de forma sinxela e comprenderán expresións básicas relacionadas co seu entorno. Tamén terán a posibilidade de participar no exame de nivel A1 que o Goethe Institut celebra na Coruña cada mes de xuño e do que o Centro de Linguas é centro colaborador: https://www.goethe.de/ins/es/es/sta/mad/prf/prk.html


Dieser 60-Stunden-Kurs ist der zweite von zwei Kursen, die das Niveau A1 ausmachen. Er ist als Fortsetzung des Kurses auf dem Niveau A1.1 oder für Personen mit grundlegenderen Sprachkenntnissen konzipiert. Am Ende des Kurses sind die Studierenden in der Lage, an einfachen Gesprächen teilzunehmen und grundlegende Ausdrücke zu verstehen, die sich auf ihre Umgebung beziehen. Sie werden auch die Gelegenheit haben, an der Prüfung des Niveaus A1 teilzunehmen, die das Goethe-Institut jedes Jahr im Juni in A Coruña abhält, da der Centro de Linguas Kooperationszentrum vom Goethe Institut ist: https://www.goethe.de/ins/es/es/sta/mad/prf/prk.html

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21.

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Data de inscripción: Do 01/01/2021 ó 17/01/2021
Data de matrícula: Do 20/01/2021 ó 31/01/2021
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/03/2021 ó 05/03/2021

Importes

Tarifa oficial: 180,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Alemán A1.2

  Datos
Data: Do 08/02/2021 ó 12/05/2021
Horario: Os luns e mércores, 11:30 - 14:00 h.
Lugar: A Coruña
Matrícula: 180,00 €