C.F.E.P. Fundamentos de Dereito Público Global

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Formalizar matrícula 900,00  € Formalizar matrícula con bolsa 675,00  €

Información xeral

V edición dun posgrao destinado a profesionais, licenciados e estudantes que queiran coñecer os Fundamentos de Dereito Público Global.

 

INFORMACIÓN

 • Datas de impartición: do día 11 ao 29 de xaneiro de 2021
 • Horario:  de lunes a venres de 16:00h a 22.00h (hora española).
 • Modalidade: virtual a través da Plataforma Teams.
 • Número de alumnos: mínimo 10, máximo 50.
 • Créditos: 7,5 ECTS.
 • Preinscrición e matrícula:
  • Período de preinscrición: do 20 de noviembre ata o 15 de decembro de 2020 (ampliado ao 7 de xaneiro de 2021)
  • Período de matrícula: do 20 de novembro ao 8 de xaneiro de 2021.
 • Avaliación: Avaliación continua a través da asistencia e participación en clase. É obligatoria a presentación dun traballo de fin de curso.

 

REQUISITOS DE ACCESO

Serán admitidos os alumnos que poidan acreditar algunha das seguintes condicións:

 

Solicitantes con título universitario:

 • Copia do título universitario.
 • Pola contra, certificación de estudos nos que se pagan os dereitos de emisión do título ou certificado de título substituto.

 

Solicitantes que non completaron os seus estudos universitarios no momento da inscrición:

          Segundo o caso, certificación académica que certifica:

 • Ter superados os créditos do 1º ciclo en graos con dous ciclos. 
 • Aprobar 180 créditos dos estudos de grao cando estes créditos están incluídos na totalidade dos contidos de capacitación comúns do grao. 
 • Que resten menos de 30 créditos LRU (300 horas lectivas) para obter un título de 1º ciclo. Neste caso, para obter o diploma de  posgrao, o estudante debe ter a condicion de titulado antes de terminar os estudios de posgrao.

 

Os solicitantes  españois que certifiquen experiencia profesional sen un título universitario pero que estean en condicións de cursar estudos universitarios

 • Acreditar experiencia profesional dando certificación do estado profesional emitido pola dirección do curso.
 • Certificar que están en condicións de tomar estudos universitarios presentando segundo o caso:

Certificación de superar as probas de acceso para persoas maiores de 25 anos.

Certificación de superar as probas de acceso (tarxeta de selectividade).

                               Certificación de ter superado  C.O.U.

Título da formación profesional ou dos cursos de formación de nivel superior.

Calquera outro estudo que permita o acceso á universidade de acordo coa normativa vixente.

 

Solicitantes cun título universitario non aprobado en España:

 • Solicitude de autorización do reitor segundo o modelo. 
 • Copia do título de acceso non directamente equivalente. 
 • Certificado de estudos universitarios.
 • Informe motivado dirección dos estudos sobre a idoneidade e cualificación presentou a súa equiparación co título universitario español, así como a documentación que establece a UDC.

 

No caso de que as solicitudes de matrícula excedan ao número de alumnos previsto, o criterio de selección farase atendendo a súa vinculación aos estudos relacionados coa temática do curso ou a traxectoria profesional do alumno e que teñan mellor expediente académico atendendo os seguintes criterios: 

 • Expediente académico.
 • Curriculum Vitae

 

PREINSCRIPCIÓN

Os alumnos interesados en cursar o posgrao deberán preinscribirse (sen abono de taxas) do 20 de novembro ao 15 de decembro de 2020  tendo en conta que o día límite deberá ter aportado a totalidade da documentación requirida e que se detalla maís abaixo. 

No caso de solicitar Bolsa, realizarase todo o proceso de documentación no momento de realizar a preinscrición, adxuntando a documentación acreditativa que sexa solicitada.

 

MATRÍCULA

Tras o proceso de preinscrición, os alumnos admitidos deberán proceder ao abono das taxas de matrícula. A matrícula ten un custo de 900 euros,

A ligazón de pagamento estará dispoñible cando se abra o prazo de matrícula.

 

BOLSA DE MATRÍCULA

Unha vez aceptada a sua solicitude de bolsa, o alumno deberá efectuar un só pago de 675 euros en concepto de matrícula. 

Existen 6 bolsas da matrícula, que se poderán solicitar do 20 de novembro ata o 15 de decembro de 2020.

 

Documentación a achegar

Documentación a achegar xunto co boletín de preinscrición.

 1. DNI,  pasaporte ou tarxeta de residencia (para estranxeiros), en vigor, escaneado por ambas as caras e que se vexa completo.
 2. Título de acceso escaneado por ambas as caras, lexible, asinado e que se vexa completo:
  • Será un dos seguintes: Copia do título universitario de acceso, certificado sustitutorio do título, certificación do expediente académico persoal con data de depósito do título ou que indique que superou o primeiro ciclo, certificado de Selectividade, tarxeta de PAAU.
 3. Expediente académico
 4. C.V. 
 5. Carta dirixida á dirección do programa, de aval da institución/universidade/despacho/ profesional/ organización á que pertence o alumno ou onde cursa os seus estudos na que e motive porque considera que o potencial alumno é idóneo para este curso.
 6. Documentación da bolsa, en caso de aplicar.

 

 

Créditos

Créditos: 7,5

Datas

Data de celebración: Do 11/01/2021 ó 29/01/2021
Data de inscripción: Do 20/11/2020 ó 13/01/2021
Data de matrícula: Do 20/11/2020 ó 30/04/2021

Importes

Tarifa oficial: 900,00
Tarifa con bolsa: 675,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: i.varelac@fuac.udc.es

Comparte esta información

C.F.E.P. Fundamentos de Dereito Público Global

  Datos
Data: Do 11/01/2021 ó 29/01/2021
Horario: De lunes a viertnes de 16:00h a 22.00h (hora española)
Lugar: A Coruña
Matrícula: 900,00 €