Fundación Universidade da Coruña

Contratación laboral

Convocatoria Centro de Linguas

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN/UNA PROFESOR/A DE ESPAÑOL

 

Convocatoria

 

Anexo I

 

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DUN/DUNHA PROFESOR/A DE LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

 

Convocatoria

 

Anexo I: Modelo de solicitude

 

Anexo II: Modelo de CV

 

Anexo III: Baremo

 

Lista provisional de admitidos e excluidos

 

Lista definitiva de admitidos y excluidos

 

Resultados provisionáis da primeira fase do concurso

 

Resultados definitivos da primeira fase do concurso.

 

Resolución provisional.

 

Convocatoria FUAC

Convocatoria cerrada

 

Convocatoria Espazo Compartido

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DUN/DUNHA TECNICO/A PARA O PROGRAMA DE ESPAZO COMPARTIDO

Convocatoria cerrada

 

Acta de resolución

 

Valoración ECS

 

ANTERIORES CONVOCATORIAS

Convocatoria cerrada

 

Acta de Resolución

 

CONVOCATORIA CENTRO DE LINGUAS FRANCÉS/ITALIANO

Convocatoria

 

Anexo I modelo de solicitud

 

Anexo II modelo de CV

 

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

 

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

 

Resultados Provisionáis da primeira fase do concurso

 

Resultados Definitivos da primeira fase do concurso

 

Resolución Provisional

 

Resolución Final

 

Convocatoria Espazo Compartido: PECHADA

Convocatoria

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Inglés

Convocatoria

 

Anexo I - Modelo de solicitude

 

Anexo II - Modelo de CV

 

Resolución provisional

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Portugués/Alemán/Italiano: PECHADA

Convocatoria

 

Anexo I - Modelo de solicitude

 

Anexo II - Modelo de CV

 

Resolución provisional

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Español: PECHADA

Convocatoria

 

Anexo I - Modelo de solicitude

 

Anexo II - Modelo de CV

 

Resolución provisional

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Español LE-3: PECHADA

Convocatoria

 

Resolución definitiva