Transparencia

Listado de Memoria, cuentas anuales e informes de auditoría

Emprego, formación, investigación e iniciativas. As memoria de actividade editadas pola Fundación da Universidade da Coruña para deixar constancia do traballo realizado anualmente repasan os principais datos e a información relativa ás catro áreas nas que centramos os nosos esforzos desde a FUAC.