Transparencia

Convenio Marco
Título Entidade
Convenio de colaboración entre Aguas de Galicia e a UDC _Investigación sobre os procesos de depuración en Galicia   Universidade da Coruña e Aguas de Galicia
Convenio de colaboración entre a Fundación Universidad de A Coruña e Certifica Proyectos ID, S.L.   Certifica proyectos ID, S.L.
Convenio de colaboración entre a Fundación de la Universidad de A Coruña (FUAC) e o Consorcio Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería (CIMNE)   CIMNE
Convenio de colaboración entre o Concello de As Pontes de García Rodríguez e a UDC_ Realización de actividades da Universidade Sénior do ano 2019   Universidade da Coruña e Concello de As Pontes
Convenio de colaboración entre o Instituto Universitario de Ciencias da Saúede, a Fundación Universidade da Coruña e ODSS, S.L._Mellora da investigación clínica e a docencia   Instituto Universitario de Ciencias de la Salud y ODDS
Convenio de colaboración entre UDC, UVigo, USC, Consellería de medio ambiente e ordenación do territorio e Ecoembalajes España, S.A._Estrategia de Economía Circular de Galicia 2018-2030   UDC, UVigo, USC, Consellería medio ambiente y ordenación del territorio y Ecoembalajes España, S.A.
Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L.   Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L.
Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Aplygenia S.L.   Aplygenia, S.L.
Protocolo de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Portos de Galicia para actividades de cooperación   Portos de Galicia
Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Universidade da Coruña y OCA Instituto de Certificación, S.L.U.   OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Universidade da Coruña y European Quality Assurance Certificados I+D+i   E.Q.A. Certificados I+D+i, S.L.U.
Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Enmacosa, S.A. para desenvolvemento dun proxecto a través dun equipo investigación UDC   Enmacosa, S.A.
Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Netex Knowledge Factory para o desenvolvemento e comercialización de píldoras de formación Learningcoffee   Netex Knowledge Factory S.L.