Transparencia

Convenio Marco
Título Entidade
Convenio Marco de colaboración entre a Fundación de la Universidade da Coruña e o Consorcio Centro Internacional de Métodos Numéricos na Enxeñería   CIMNE
Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L.   Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L.
Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Aplygenia S.L.   Aplygenia, S.L.
Protocolo de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Portos de Galicia para actividades de cooperación   Portos de Galicia
Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Universidade da Coruña y OCA Instituto de Certificación, S.L.U.   OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Universidade da Coruña y European Quality Assurance Certificados I+D+i   E.Q.A. Certificados I+D+i, S.L.U.
Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Enmacosa, S.A. para desenvolvemento dun proxecto a través dun equipo investigación UDC   Enmacosa, S.A.
Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Netex Knowledge Factory para o desenvolvemento e comercialización de píldoras de formación Learningcoffee   Netex Knowledge Factory S.L.
Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e AENOR   Asociación Española de Normalización y Certificación