Transparencia

Encargos UDC
Título Entidade
XII Congreso Iberoamericano de Economía do Deporte (CIED11)   Universidade da Coruña
Organización e xestión económica a través do Centro de Linguas de cursos de formación en idiomas   Universidade de Coruña
Encargo Xestión do Congreso VII EDASS INTERNATIONAL CONFERENCE   Universidade da Coruña
Xestión Convenio Colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodriguez   Universidade da Coruña
27th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2019   Universidade da Coruña
Apoio Centro de Linguas; Curso de pronunciación en ingles e curso para docencia   Universidade da Coruña
Apoio Centro de Linguas; Curso de Español para estudantes Erasmus   Universidade da Coruña
Apoio aos programas Finanzas para mortais e University-industry interactión forum da UDC   Universidade da Coruña
Curso de español a Chinos e Vietnamitas   Universidade da Coruña
XV Congreso internacional galego-portugués de psicopedagoxía   Universidade da Coruña
Programa formativo de prácticas   Universidade da Coruña
Cursos de fornación en idiomas   Universidade da Coruña
Apoio ao programa Espazo Compartido   Universidade da Coruña
II International Symposium “Julio Palacios”   Universidade da Coruña
XL Xornadas de automática   Universidade da Coruña
XII Xornadas de dereito administrativo iberoamericano   Universidade da Coruña
Cursos de formación en idiomas   Universidade da Coruña
Cursos de formación en idiomas   Universidade da Coruña
Estratexia economía circular de Galicia 2018-2030   Universidade da Coruña
X Seminario de citoxenética   Universidade da Coruña
Apoio ao Programa Espazo Compartido da UDC   Universidade da Coruña
Remanente CITEEC   Universidade da Coruña
Marco para a xestión económica de contratos de investigación (art. 83 LOU) e Cátedras institucionais   Universidade da Coruña
Cursos de formación en idiomas a alumnos extranxeiros da UDC   Universidade da Coruña
Marco para a xestión económica de estudos propios de posgrao e cursos de extensión universitaria   Universidade da Coruña