Transparencia

Convenios marco e colaboraciones

A través destes convenios, entidades tanto públicas como privadas apoian á FUAC no seu labor de favorecer as relacións Universidade – Empresa, potenciando así a súa imaxe social e favorecendo ao desenvolvemento do entorno.

 

Tipos de Convenios

Encargos UDC
Título Entidade
Encargo de xestión económica Artigo 83 e Cátedras Universidade-Empresa   Universidade da Coruña
Encargo de xestión económica Estudos Propios de Posgrao e Cursos Extensión Universitaria   Universidade da Coruña
Encargo de xestión económica Centro de Linguas UDC   Universidade da Coruña
Encargo de xestión económica Programa Espazo Compartido UDC   Universidade da Coruña