Iniciativas

Iniciativas

A continuación amosámoste os proxectos anteriores da FUAC:

Proxecto
University-Industry Interaction Forum  Web
Programa de Cooperación - Garantía Xuvenil 2018-19  Ver
Programa de Cooperación - Garantía Xuvenil 2017  Ver
Programa de Axentes de Innovación  Web
Programa de Cooperación - Garantía Xuvenil  Ver
Networked systems for situational awareness and intervention in maritime incidents  Web  Ver
Atlantic Power Cluster  Web  Ver
Desenvolvemento dunha ferramenta integrada para avaliación e monitorización dos recursos marisqueiros  Web  Ver
Eficacia da Reserva Mariña...para a conservación de elasmobranquios.  Web  Ver
Desenvolvemento Organizado e Sostible de Recursos no Noroeste Atlántico  Web  Ver
Bases para a construcción dun sistema de innovación transrexional en SUDOE  Web  Ver
Difusión e Redes de Coñecemento no Espacio Atlántico  Web  Ver
Apoio integral a actores clave do sistema dominicano de innovación  Ver
Rede Transrexional Universidade-Empresa para a Organización do Mercado de Innovación e Coñecemento  Ver
Servizos de Diagnose e Solucións Tecnolóxicas para a mellora da productividade en PEMEs ...  Ver
Sistemas de Xestión da I+D+i nas Pemes de Galicia  Ver
Plataforma para a Mobilidade de mozos Emprendedores en Europa  Ver
Reactivación da colaboración na ciencia e tecnoloxía entre Galicia e República Dominicana  Ver
Dinamización e Plans de Transferencia Tecnolóxica en PEMEs do sector de ...  Ver
Accións en xestión de innovación de institucions en rexions SUDOE  Ver
Rede de Investigación e Innovación sobre Incidentes Marítimos  Ver
CONVIVE+  Ver
Avanzar dende a investigación científica de cara aoo servizo tecnolóxico especializado para empresas  Ver
Rede da Prospectiva e Animación para Reforzar Polos Tecnolóxicos de Innovación e de Investigación  Web  Ver
Territorios e rexións asociadas para o desenvolvemento.  Ver
Accions para o fortalecemento e integración do sistema dominicano de innovación  Ver
Centro de Intelixencia Económica e Innovación  Ver
Centros de Innovación e Competitividade  Ver
Integración da Política Científica e tecnolóxica para o Caribe e Centroamérica  Ver
A Innovación Tecnolóxica como elemento de cohesión e fortalecimiento do Sudoeste Europeo  Web  Ver
II Fase do Plan de Acuación Base da Fundación Universidade da Coruña  Ver
Accións de formación de guías e asesoras tecnolóxicas  Ver
Rede da Prospectiva e de Animación para Reforzar os Polos Tecnolóxicos de Innovación e de Investigación  Ver
Apoio ao proceso de cohesión y fortalecemento do CODESUL mediante accions de Promoción da Cooperación e Innovación Tecnolóxica con Galicia  Ver
II Fase da Promoción da cooperación para a Innovación entre PEMES e Institucions Científicas paranenses e galegas:Reforzo da competitividade e Internacionalización da sua actividade económica  Ver
II Fase da Estratexia de Innovación e Política Tecnolóxica na República Dominicana  Ver
Concienciación Ciudadana sobre altas tecnoloxías sustentables  Ver
Promoción da cooperación para a innovación entre PEMEs e institucions científicas paranenses e galegas; reforzo da competitividade e internacionalización da sua actividade económica  Ver
Estratexia de innovación e política tecnolóxica na República Dominicana  Ver
Estudo e desenvolvemento dunha Rede de Alta Capacidade entre Centros Científicos e Empresas do Arco Atlántico.  Ver
Plan de Actuación Base da Fundación Universidade da Coruña  Ver
Transferencia de ideas para xeración de negocios de carácter transnacional  Ver
Promoción da innovación e cooperación tecnolóxica entre as PEMEs do sector de compoñentes para a industria automobilística e as entidades científicas rexionais  Ver
Servizo de Comercialización de Resultados da Investigación da Universidade da Coruña, en favor da innovación nas PEMEs e para a creación de novas empresas  Ver
Explotación da información e coñecemento sobre posibilidades e necesidades de cooperación entre empresas de Ferrol e Comarca, para a execución de acordos concretos de cooperación.  Ver
Apoio á comercialización de resultados da investigación da Universidade da Coruña, en favor da innovación nas PEMEs e para a creación de novas empresas.  Ver
Desenvolmemento dun sistema de información para a potenciación da internacionalización da actividade económica das PEMEs galegas no ámbito iberoamericano do Mercosul e o Caribe.  Ver
Posibilidades de cooperación empresarial en Ferrol e Comarca  Ver