Prácticas en empresas

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas, ... (estudantes)

Perfil solicitado

Estudantes de Gra en Enxeñaría de Obras Públicas ou Mestrado en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos.

Descripción da oferta

Centro de traballo na Coruña

Prazo límite de inscripción: 17/07/2018

Área/Departamento

DEPARTAMENTO DE MOVILIDADE, TRÁFICOE TRANSPORTE

Duración

320 horas con posibilidade de prórroga

Horario

de 9:00 a 14:00 de luns a venres

Axuda económica

350,00 €

Funcións a desenvolver

Colaboración na redacción de planes de movilidade e pmus, estudos de tráfico, estudos de demanda, proxectos, ...

Localizador

2018PRES216

Inscripción e contacto
Comparte esta información