Prácticas en empresas

Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, Enxeñeiro de camiños, canles e portos...

Perfil solicitado

Titulados nas seguintes:

  • Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, Especialidade en Hidroloxía
  • Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas
  • Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos
  • Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, Especialidade en Construccións Civís
  • Grao en Tecnoloxía de Enxeñaría de Camiños
  • Grao en Enxeñaría de Obras Públicas en Hidroloxía
  • Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
Descripción da oferta

Centro de traballo en Lugo

Prazo límite de inscripción: 14/09/2017

Área/Departamento

ENXEÑARÍA CIVIL- MEDIO AMBIENTE

Duración

3 meses con posibilidade de prórroga

Horario

de 8:00 a 18:00 de luns a xoves con descanso para comer. Os venres de 8:00 a 15:00 con descanso de 30 min.

Axuda económica

600,00 €

Funcións a desenvolver

Dar apoio en proxectos de enerxías renovables: Parques Eólicos, minicentrais hidroélectricas, centrais de biogas, biomasa, realizando as seguintes tarefas:

  • Deseño de viales, drenaxes, plataformas
  • Deseño de estructuras
  • Cálculos hidráulicos
Localizador

2017PRTI918

Inscripción e contacto
Comparte esta información