Formación

Curso de Especialización en Xerencia de Riscos e Seguros (Plan Inicia Gerenciarys)

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Edición dun posgrao destinado a profesionais, licenciados e estudantes que queiran formarse na XESTIÓN DO RISCO E O SEGURO.

DATAS DE IMPARTICIÓN: Do 07/09/2018 ao 19/01/2019

PREINSCRICIÓN: Do 25/06/2018 ao 31/07/2018

MATRÍCULA: Do 11/08/2018 ao 25/08/2018

HORARIOS: venres: 09:30 h a 19:00 h / sábados: 09:30 h a 14:00 h.

 

REQUISITOS DE ACCESO:

Serán admitidos os alumnos que poidan acreditar algunha das seguintes condicións:

 1. Ser titulado universitario
 2. Posuír un título propio da UDC de primeiro ciclo ou de segundo ciclo.
 3. Profesionais sen titulación universitaria que reúnan os requisitos legalis para poder cursar estudos universitarios

En caso de que as solicitudes de matrícula excedan ao número máximo de alumnos previsto, o criterio de selección farase atendindo a súa vinculación aos estudos relacionados coa temática do curso ou á traxectoria profesional do alumno.

 

Os criterios específicos serán os siguientes:

 1. Terán preferencia ls alumnos cunha Titulación de Grao en Dereito, Economía ou Empresa ou Enxeñería.
 2. Currículum profesional vinculado a actividades empresariais relacionadas coa xestión do risco e o seguro.
 3. Valoraranse outras circunstancias e intereses personais tales como que presentasen a súa solicitude con maior antelación.

 

PREINSCRICIÓN:

Os alumnos interesados en cursar o posgrao deberán preinscribirse (sen abono de taxas) do  25/06/2018 ao 31/07/2018, tendo en conta que o día límite deberá achegar a totalidade da documentación requerida e que se detalla mais abaixo.

Acceso a inscrición

 

En caso de solicitar Beca, realizarase todo o proceso de documentación no momento de realizar a matriculación, achegando a documentación acreditativa que sexa solicitada.


DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR XUNTO CO BOLETÍN DE PREINSCRICIÓN:

 1. DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia (para estranxeiros), en vigor, escaneado por ambas caras e que se vexa completo.
 2. Título de acceso escaneado por ambas caras, lexible, asinado e que se vexa completo.Será un dos seguintes: Copia do título universitario de acceso, certificado sustitutorio do título, certificación do expediente académico personal con data de depósito do título ou que indique que superou o primeiro ciclo, certificado de Selectividad, tarxeta de PAAU. 
 3. C.V.
 4. Carta dirixida á dirección explicando os motivos que o animan a querer cursar o posgrao e, no seu caso, os méritos que alega para ser seleccionado.

 

MATRÍCULA:

Tras o proceso de preinscrición, os alumnos admitidos deberán proceder ao abono das taxas de matrícula. A matrícula ten un custo  de 2.000 euros  € / 1.800 € para os Amigos de Fundación Inade, que o alumno deberá satisfacer nun único prazo:

Pago único: Abonaranse 2.000 € / 1.800 € do11/08/2018 ao 25/08/2018.


SOLICITUDE DE BECA:

Existen CATRO BECAS polo  50% da matrícula, que se poderán solicitar do 10/09/2018 ao 30/09/2018:

Poderán optar a unha beca de axuda  á matrícula todos os alumnos admitidos. Os criterios de concesión de becas son:

 • Nivel de titulación académica no ámbito do Dereito, Economía e Empresa ou Enxeñería.
 • Expediente académico universitario.
 • Anos de experiencia no sector asegurador ou na dirección de empresas.
 • Distancia dende a residencia habitual ata a Facultade de Dereito da UDC.

 

AVALIACIÓN: Avaliación continua a través da asistencia e participación en clase. É obrigatoria a presentación dun traballo de fin de título.

CRÉDITOS: 30 ECTS

AULAS: 1

Nº ALUMNOS: Mínimo 25, máximo 40

MÁIS INFORMACIÓN

 

Créditos

Créditos: 30

Datas

Data de celebración: Do 07/09/2018 ó 19/01/2019
Data de matrícula: Do 11/08/2018 ó 06/09/2018

Importes

Tarifa Matrícula General: 2.000,00
Tarifa amigos fundacion inade: 1.800,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881014458
Enderezo electrónico: sisanchez@col.udc.es

Comparte esta información

Curso de Especialización en Xerencia de Riscos e Seguros (Plan Inicia Gerenciarys)

  Datos
Data: Do 07/09/2018 ó 19/01/2019
Horario: viernes de 09:30 a 19:00 y sábados de 09:30 a 14:00
Lugar: Facultad Derecho- Campus Elviña A Coruña