Portugués A2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso foi pensado para persoas que non teñen coñecementos previos de portugués e que pretenden atinxir un nivel próximo ao de usuario independente.
No final do curso, o alumnado será quen de comunicar con fluidez en situacións da vida cotiá e de utilizar frases e expresións de uso frecuente para falar de si, dos seus intereses e do seu entorno. Será aínda capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas familiares ou de interese persoal e describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como xustificar brevemente opinións ou explicar plans.


Este curso dirige-se a todas as pessoas sem conhecimentos prévios de português que pretenderem atingir rapidamente um nível próximo ao de utilizador independente.
Ao terminar o curso, o/a aluno/a será capaz de comunicar com fluidez em situações do quotidiano e de utilizar frases e expressões de uso frequente para falar de si e de outras pessoas, dos seus interesses e da sua vida académica ou profissional. Será também capaz de produzir textos simples e coerentes sobre temas diversos, de interesse pessoal, de descrever experiências, acontecimentos e desejos, explicar planos e defender opiniões.

Documentación a achegar

Matrícula reducida para estudantes, PDI y PAS da UDC.

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 22/09/2020 ó 15/12/2020
Data de inscripción: Do 03/09/2020 ó 10/09/2020
Data de matrícula: Do 01/11/2020 ó 05/11/2020

Importes

Tarifa oficial: 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981167000 Ext. 3626
Enderezo electrónico: c.mandic@udc.es

Comparte esta información

Portugués A2

  Datos
Data: Do 22/09/2020 ó 15/12/2020
Horario: Os martes e mércores, 16:00 - 18:30 h. (martes presencial, mércores online)
Lugar: Ferrol
Matrícula: 60,00 €