Italiano A2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Pendente de apertura o prazo de matrícula

Información xeral

O obxectivo deste curso é alcanzar o nivel A2 a través do estudo dos coñecementos teóricos e prácticos da lingua italiana segundo o Quadro comune europeo dei riferimento per a conoscenza delle lingue ( QCER). O curso está estruturado como segue:
1. Grammatica: il passato prossimo; il participio passato; l’imperfetto; studio e uso di alcuni pronomi atoni e tonici; studio e uso degli avverbi di luogo, di modo e di tempo; le preposizioni articolate.
2. Strutture linguistiche fondamentali per una comunicazione basica.
3. Lessico fondamentale.
4. Nozioni di cultura italiana.


L’obiettivo di questo corso è raggiungere il livello A2 attraverso lo studio delle conoscenze teoriche e pratiche della lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il corso è strutturato come segue:
 
1. Grammatica: il passato prossimo; il participio passato; l’imperfetto; studio e uso di alcuni pronomi atoni e tonici; Studio e uso degli avverbi di luogo, di modo e di tempo; Le preposizioni articolate.
2. Strutture linguistiche fondamentali per una comunicazione basica.
3. Lessico fondamentale.
4. Nozioni di cultura italiana.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 21/09/2020 ó 16/12/2020
Data de inscripción: Do 03/09/2020 ó 10/09/2020
Data de matrícula: Do 01/11/2020 ó 05/11/2020

Importes

Tarifa oficial: 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981167000 Ext. 3626
Enderezo electrónico: c.mandic@udc.es

Comparte esta información

Italiano A2

  Datos
Data: Do 21/09/2020 ó 16/12/2020
Horario: Luns e mércores, 16:00 - 18:30
Lugar: Ferrol
Matrícula: 60,00 €