Alemán A2.2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Formalizar matrícula 60,00  €

Información xeral

Este curso de 60 horas é o segundo dos dous cursos que compoñen o nivel A2. Está deseñado para os/as estudantes que precisen acreditar o seu dominio do nivel A2 para solicitar unha beca de mobilidade internacional. Ademais dos contidos propios correspondentes ao MCER, o/a alumno/a practicará durante o curso as competencias lingüísticas que se evaluarán na proba de mobilidade. Tamén terá a posibilidade de participar no exame de nivel A2 que o Goethe Institut celebra na Coruña cada mes de xuño e do que o Centro de Linguas é centro colaborador: https://www.goethe.de/ins/es/es/sta/mad/prf/prk.html


 
Dieser 60-Stunden-Kurs ist der zweite der beiden Kurse, die das Niveau A2 ausmachen. Es richtet sich an Studierende, die ihre Kenntnisse auf das Niveau A2 nachweisen müssen, um ein internationales Mobilitätsstipendium zu beantragen. Zusätzlich zu den Kenntnissen, die dem MCER entsprechen, übt der/die Student/in während des Kurses die Sprachkenntnisse, die im Rahmen des Mobilitätsprogramms bewertet werden. Sie werden auch die Gelegenheit haben, an der Prüfung des Niveaus A2 teilzunehmen, die das Goethe-Institut jedes Jahr im Juni in A Coruña abhält, da der Centro de Linguas Kooperationszentrum vom Goethe Institut ist: https://www.goethe.de/ins/es/es/sta/mad/prf/prk.html

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben adxuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21.

Os PDI e PAS da UDC deben adxuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe adxuntar o seu DNI

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 21/09/2020 ó 21/12/2020
Data de inscripción: Do 03/09/2020 ó 10/09/2020
Data de matrícula: Do 26/10/2020 ó 05/11/2020

Importes

Tarifa oficial: 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981167000 Ext. 3626
Enderezo electrónico: c.mandic@udc.es

Comparte esta información

Alemán A2.2

  Datos
Data: Do 21/09/2020 ó 21/12/2020
Horario: Luns e mércores, 19:00 - 21:30 horas
Lugar: Ferrol
Matrícula: 60,00 €