Francés A1.1

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso está deseñado como unha introducción ao francés para persoas sen coñecementos previos que queren conseguir un nivel básico aprendendo de forma intensiva e interactiva os contidos do nivel A1 de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Aprenderán a presentar(se), a solicitar e dar información persoal básica, a relacionarse de xeito elemental nunhas situacións cotiás. O obxectivo é que o alumnado utilice o idioma de forma interactiva, produtiva e que o uso que faga do idioma sexa sinxelo pero adecuado, eficaz, respectando os usos, as costumes e os aspectos culturais dos países nos que se fala francés.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 4,5

Datas

Data de celebración: Do 21/09/2020 ó 16/12/2020
Data de inscripción: Do 03/09/2020 ó 24/09/2020
Data de matrícula: Do 15/09/2020 ó 24/09/2020
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/10/2020 ó 07/10/2020

Importes

Tarifa oficial: 150,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 50,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 5752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Francés A1.1

  Datos
Data: Do 21/09/2020 ó 16/12/2020
Horario: Luns e mércores, 18:30 - 20:30 h.
Lugar: A Coruña
Matrícula: 150,00 €