Fundación Universidade da Coruña

Contratación laboral

Convocatoria FUAC

Convocatoria

 

Convocatoria Espazo Compartido

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DUN/DUNHA TECNICO/A PARA O PROGRAMA DE ESPAZO COMPARTIDO

Convocatoria

 

ANTERIORES CONVOCATORIAS

Convocatoria cerrada

 

Acta de Resolución

 

CONVOCATORIA CENTRO DE LINGUAS FRANCÉS/ITALIANO

Convocatoria

 

Anexo I modelo de solicitud

 

Anexo II modelo de CV

 

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

 

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

 

Resultados Provisionales de la primera fase del concurso

 

Resultados Definitivos de la primera fase del concurso

 

Resolución Provisional

 

Resolución Final

 

Convocatoria Espazo Compartido: CERRADA

Convocatoria

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Inglés: CERRADA

Convocatoria

 

Anexo I - Modelo de solicitude

 

Anexo II - Modelo de CV

 

Resolución provisional

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Portugués/Alemán/Italiano: CERRADA

Convocatoria

 

Anexo I - Modelo de solicitude

 

Anexo II - Modelo de CV

 

Resolución provisional

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Español: CERRADA

Convocatoria

 

Anexo I - Modelo de solicitude

 

Anexo II - Modelo de CV

 

Resolución provisional

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Español LE-3: CERRADA

Convocatoria

 

Resolución definitiva