Fundación Universidade da Coruña

Contratación laboral

Convocatoria FUAC

 

Convocatoria Espazo Compartido

Convocatoria

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Inglés

Convocatoria

 

Anexo I - Modelo de solicitude

 

Anexo II - Modelo de CV

 

Resolución provisional

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Portugués/Alemán/Italiano

Convocatoria

 

Anexo I - Modelo de solicitude

 

Anexo II - Modelo de CV

 

Resolución provisional

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Español

Convocatoria

 

Anexo I - Modelo de solicitude

 

Anexo II - Modelo de CV

 

Resolución provisional

 

Resolución definitiva

 

Convocatoria Centro de linguas Español LE-3: CERRADA

Convocatoria

 

Resolución definitiva