PRESENTACIÓNA Cátedra ALDABA WIB: Women, ICT & Business foi constituída en setembro de 2019 por ALDABA, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, có obxectivo de potenciar e enriquecer o progreso das TIC: por un lado, promocionando unha crecente participación das mulleres no seu desenvolvemento; e, por outro, establecendo canles bidireccionais de colaboración entre a universidade e a empresa.

Os centros adscritos a esta Cátedra son a Facultade de Informática, no campus de A Coruña da UDC, e a Escola Superior de Enxeñaría Informática, no campus de Ourense da UVigo.

Unha das liñas estratéxicas que contempla a Cátedra é contribuir á formación de alto nivel dos futuros graduados da FIC-UDC e a ESEI-UVigo, a través de actividade que achegen ao corpo estudiantil as necesidades e posibilidades de uso das TIC en empresas. Tamén, facilitar a súa integración no mundo laboral, salientando as competencias, coñecementos e habilidades que demanda o tecido empresarial galego.

Por outra banda, a Cátedra promove o desenvolvemento de actividades que contribúan a dar visibilidade ás achegas das mulleres no eido das TIC, de cara a xerar referentes para espertar o interese de nenas e rapazas nas carreiras tecnolóxicas. E tamén a difusión das innumerables e salientables contribucións das TIC na mellora dos servizos sociais, culturais, da saúde e, en xeral, da visión máis humana do progreso, lonxe de estereotipos puramente tecnolóxicos.

Ao tratarse dunha Cátedra interuniversitaria, búscase tamén promover sinerxías entre ámbalas dúas Escolas de Informática, propor actividades conxuntas e estreitar lazos.

 

NOTICIAS

A Cátedra ALDABA WIB: Women, ICT & Business inicia a súa colaboración con Captioma no proxecto Eres STEM

A Cátedra ALDABA WIB: Women, ICT & Business inicia a súa colaboración con Captioma no proxecto “Eres STEM” creado a iniciativa de Captioma. Ao longo do proxecto colaborará nas diversas actividades do programa educativo, entre elas atópanse a impartición de charlas ou a avaliación de proxectos.

Ler máis

Presentación do proxecto Inspira STEAM 2020-2021

Presentación do proxecto Inspira STEAM 2020-2021 organizado pola Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria da Universidade de Vigo.

Ler máis

A universidade de Vigo asume a dirección da Cátedra Interuniversitaria ALDABA WIB

A Cátedra ALDABA WIB cambia de dirección, o encargado de dirixila a partir do mes de novembro será Juan Francisco Galvez Galvez, catedrático da escola universitaria da Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos da Escola Superior de Enxeñeria Informática da Universidade de Vigo.

Ler máis


 

Próximos eventos:

  • Non existen eventos

Últimos eventos:

  • 11/11/2020: Presentación dol proxecto Inspira Steam 2020-2021
  • 30/10/2020: Entrega premios V Edición do Premio ao Mejor TFG Aplicado da FIC
  • 17/01/2020: Curso de novos recursos TIC para produtos de apoio en colaboración con Grupo Talionis e Citic
  • 05/12/2019: Curso de programación baseada en bloques e interactividade co mundo real en colaboración co Grupo Talionis da UDC e ASPACE
  • 02/10/2019: Creación Cátedra ALDABA WIB
DOCUMENTACIÓNENTIDADES COLABORADORAS 

CONTACTA CON NÓS

Ourense_Escola Superior de Enxeñería Informática (ESEI)_Campus de Ourense (Universidade de Vigo)
Edificio Politécnico s/n, 32004 Ourense
Director da Cátedra: Juan Francisco Gálvez - galvez@uvigo.es
A Coruña_Facultade de Informática – UDC
Camiño do Lagar de Castro, 6, 15008 A Coruña
Directora da Cátedra: Ana B. Porto - ana.portop@udc.es